"Att investera i forskning är att investera för framtiden"

Handelns Utvecklingsråd finansierar forskning om handel

Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning. 15 miljoner kronor betalas årligen ut till olika forskningsprojekt. Syftet är att öka kunskapen om handel, till nytta för handelsföretag, anställda inom handeln och kunder. Läs mer

 

Erfarenheter av uppsägningar

FORSKNINGRAPPORT: I en första delrapport från projektet Omställning i detaljhandeln, med sitt övergripande syfte att bidra med ökad kunskap och förståelse för konsekvenserna av strukturomvandling inom detaljhandeln, fokuserar forskarna på uppsägningar och omställningsarbete. Läs mer
 Etiken i butiken

BOK: I en ny bok har Tomas Brytting tittat närmare på de etiska frågor som uppstår i butiksmiljöer genom att använda sig av tre av etikens grundläggande frågor – sanning, frihet och livsmening – för att analysera det moderna sättet att utforma butiken och de relationer som uppstår i olika butiksmiljöer. Läs mer
 Stipendieutlysning 2014

STIPENDIEUTLYSNING: Nu kan du ansöka/nominera till Handelns Utvecklingsråds stipendier för forskarstuderande och doktorer i början av sin forskarbana som vill forska inom områden som är av intresse för handeln. Utlysningen är öppen till den 30 april. Läs mer

Hållbara servicemöten i butik

FRUKOSTSEMINARIUM: Det ökade intresset för etik, ekologi och socialt ansvar har lett till att många butiker arbetar med hållbarhet och har strategier för att minska sin miljöpåverkan. Då gäller det även att kommunicera detta till sina kunder; hur det kan göras presenterades på ett frukostseminarium. Läs mer
 Mode och företagande

KONFERENS: Näringslivshistoria har ofta berättats genom de stora företagen och de stora ledarna. I projektet ”The Enterprise of Culture” om modehistoria läggs fokus på mindre företag, vardagsföremål och viktiga innovationer ”på golvet”, vilket presenterades på konferens i slutet av mars. Läs mer
 Att förlora är värst

FRUKOSTSEMINARIUM: Om man förstår lite grundläggande psykologi finns det sätt att påverka konsumenterna i den riktning man önskar eftersom vi människor i stor utsträckning omedvetet följer impulser som på ett generellt plan är gemensamma för oss alla. Det kan handeln dra nytta av. Läs mer

Aktuella aktiviteter

 

24 april: Frukostseminarium

Städers attraktivitet
Handelns Utvecklingsråd och HUI Research, Göteborg
 

30 april: Deadline

Stipendieutlysning 2014
Handelns Utvecklingsråd
 

4-6 november: Akademisk konferens

NRWC 2014 - Nordic Retail & Wholesale Conference
Center for Retailing, Stockholm School of Economics
 

Läs mer om Aktuella aktiviteter


Nyhetsbrev

Prenumerera på Handelns Utvecklingsråds nyhetsbrev så får du kontinuerlig information om vad som händer.
Klicka här för att anmäla dig.


 

© Handelns Utvecklingsråd
Regeringsgatan 60, 103 29 STOCKHOLM
Telefon: 010 - 471 85 46