"Att investera i forskning är att investera för framtiden"

Handelns Utvecklingsråd finansierar forskning om handel

Handelns Utvecklingsråd är en av Sveriges största finansiärer av handelsforskning. 15 miljoner kronor betalas årligen ut till olika forskningsprojekt. Syftet är att öka kunskapen om handel, till nytta för handelsföretag, anställda inom handeln och kunder. Läs mer

 

Bra miljöval

FORSKNINGSRAPPORT: Miljömärkningsarbete inte helt okomplicerat. Det finns osäkerhet och misstro även här, inte minst när det kommer fler och fler märken. Hur vet man som konsument vilket märke som man verkligen kan tro på? Fokus för denna rapport är Naturskyddsföreningen. Läs mer
 Fyra akademiska artiklar

FORSKNINGPROJEKT: Fyra vetenskapliga artiklar som behandlar olika forskning har nu publicerats i ett projekt på Centre for Retailing i Göteborg. Artiklar tar bland annat upp passion som handelsvara, uppförandekoder och receptfria läkemedel. Läs mer
 Nya forskningsprojekt

FORSKNINGSPROJEKT: Fem nya forskningsprojekt, med informationsteknologi som gemensam nämnare, har nu beviljats medel. Närmare tolv miljoner avsätts till de nya projekten som startar i höst och beräknas pågå under två år framåt. Läs mer

Strategier för framgång

FORSKNINGRAPPORT: Butikernas omvärld förändras ständigt och hanteringen av dessa förändringar är avgörande för om ett företaget blir framgångsrikt. Därför är det viktigt att handelns företag har en god beredskap för förändrade förutsättningar. Läs mer
 Attraktiva städer

FRUKOSTSEMINARIUM: Många regioner satsar på att locka till sig högutbildade och kreativa människor öka sin attraktionskraft och skapa en positiv tillväxtspiral. Men det har visat sig i forskning att de regioner som når framgång är öppna för alla sorters människor. Läs mer
 Klimatsmart och miljövänligt

SEMINARIUM: Handeln har en viktig roll för den långsiktiga hållbarheten i vårt samhälle. Med kunskap och nya metoder kan handeln öka sin ekonomiska, sociala och ekologiska hållbarhet. Nio forskningsprojekt på temat "Hållbar Butik" hoppas bidra till förbättringar.
Läs mer

Aktuella aktiviteter


18 augusti: Seminarium

Hållbar butik
Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet, Campus Helsingborg
 

28 augusti: Frukostseminarium

Handeln i Sverige - Stockholm
HUI Research och Handelns Utvecklingsråd, Stockholm
 

29 augusti: Frukostseminarium

Handeln i Sverige - Göteborg
HUI Research och Handelns Utvecklingsråd, Göteborg
 

11 september: Seminarium

Bemanningsstrategier i detaljhandeln
Handelns Utvecklingsråd, Stockholm
 

18 september: Frukostseminarium

Hur påverkas handeln av teknikskiften?
HUI Research och Handelns Utvecklingsråd, Göteborg
 

Läs mer om Aktuella aktiviteter


Nyhetsbrev

Prenumerera på Handelns Utvecklingsråds nyhetsbrev så får du kontinuerlig information om vad som händer.
Klicka här för att anmäla dig.


 

© Handelns Utvecklingsråd
Regeringsgatan 60, 103 29 STOCKHOLM
Telefon: 010 - 471 85 46